iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 912

Küsimus

Autojuht on tööle võetud töölepingu järgi Eestisse. Nad sõidavad ka rahvusvahelisi sõite, kas lähetuse maksmine on põhjendatud? Sõidud on kõikvõimalikesse Euroopa riikidesse ja umbes 7p pikad. Kui rahvusvahelisi vedusid pole, sõidavad Eestis.

Vastus - 11.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui autojuht täidab oma tööülesandeid Eestis ja töökohana on töölepingus samuti märgitud Eesti, kuid tuleb ette ka välismaale viivaid „otsi“, siis võiks kindlasti välislähetuse vormistada ja ka päevaraha maksta.

Töölähetuse määrus otseselt ei puuduta sellise töötajate liigi nagu „liikuva iseloomuga tööd tegev isik“ puhul hüvitiste maksmist. Kunagi oli lähetuse määruses selline piirang sees, mis lubas isikutele, kelle töö tulenevalt töölepingus sätestatud töö laadist on seotud ringsõitudega, millega kaasneb ööbimine väljaspool elukohta, maksta maksuvabalt päevaraha üksnes alammäära piires (määruse § 14 p 3, kehtetu alates 01.07.02). Veelgi varem on kehtinud ka piirang, mis alaliselt liikuva iseloomuga tööd tegevate töötajate lähetusse saatmist koos kulude hüvitamisega sisuliselt ette ei näinud.

Peale sätte kehtetuks tunnistamist on osad maksuhuvilised hakanud määrust tõlgendama selliselt, et ringsõitude puhul ei ole lähetuse päevarahade maksmine üldse võimalik. Sellise seisukohaga ei saa kindlasti nõustuda.

Päevaraha maksmise eesmärk on katta sellised erakordsed kulud, mis tekivad tööülesannete täitmisel tavapärastest erinevates tingimustes. Teie küsimuse puhul võib eeldada, et päevaraha maksmine on õigustatud.

MTA on autojuhtide lähetuste osas andnud ka juhendmaterjali, vt „Kas autojuhtidele saab maksta maksuvaba päevaraha?“: http://www.emta.ee/?id=23522

EML seisukoht viidatud juhendmaterjali osas on kujundamisel ja avaldatakse tõenäoliselt 2008. a MaksuMaksja veebruarikuises numbris.