iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 91

Küsimus

Minul on sõlmitud koolitusfirmaga (MTÜ Keeltekool) leping koolitusteenuse osutamise kohta ning selle lisana ka esitatud arve täissumma peale, kuid maksetähtaeg on jaotatud kuude kaupa.Õppeaasta(teenuse osutamise) kestvus on september 2005-mai 2006.
Küsimus järgmine: kas koolitusfirmal on õigus teha ringi arve ning küsida 18% km maksmata summade pealt (e. saamata teenuse pealt). Ja kas antud juhul käive tekkimise aeg on september (vastavalt KMS §11 p.1.2) või ma eksin?
Osaliselt olen maksnud iga kuu septembrist detsembrini.

Vastus - 30.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Esiteks tundub teie kaasuse puhul küsitav, kas 18% käibemaksu lisamine üldse on põhjendatud. Uuest aastast kehtima hakanud KMS muudatuse kohaselt maksustatakse ainult ärilisel eesmärgil antud koolitus. Võimalik, et koolitusasutus on käibemaksuseadust ekslikult tõlgendanud või saanud MTA-lt valeinfot.

Kui käibemaksu lisamine on õigustatud, siis tuleb välja selgitada, milline on õppeperiood ja kuidas on kokku lepitud tasumine. Arve esitamine iseenesest käivet ei tekita. Kui kursus on vaadeldav ühe tervikuna, siis tekiks vastavalt KMS § 11 lg-le 4 käive mais 2006, kui see koosneb mitmest tsüklist, siis iga tsükli lõpus. Iga varem tasutud osamakse puhul on tegemist ettemaksega, mis maksustatakse KMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt. Seega oleks käibemaksust pääsemiseks pidanud kogu kursuse eest enne aastavahetust ette ära maksma.

Samas ei tähenda maksuvaba käibe maksustatavaks muutmine automaatselt seda, et koolitusfirma võib ühepoolselt teenustasu suurendada. Kui teievahelises lepingus on kokku lepitud kindla summa tasumine ning puudub klausel, mis lubaks maksuseaduste muutmise korral hinda ühepoolselt suurendada, siis on edasiste maksete korraselt käibemaksuga summa sama suur, mis varem kokkulepitud käibemaksuga summa. Koolitusasutus omakorda võib nõuda riigilt kahju hüvitamist näiteks põhjusel, et käibemaksuseaduse muudatus jõustus liiga väikese etteteatamisajaga.