iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 864

Küsimus

Ettevõte registreeris ennast käibemaksukohustuslaseks siis kui müügikäive ületas 250000 krooni. Nüüd on mitme aastaga müügikäive langenud nullini. Ostuarveid, millelt sisenkäibemaksu tagasi küsida, aga tuleb ettevõttesse ikka. Kui müügikäive on null, kas siis võib ostukäibemaksu tagasi küsida. Praegu tulevad ettevõttesse rahavood põhiliselt varahaldusportfellist. Kas varahaldusportfellist tulevad rahavood tuleks deklareerida maksuvaba käibena?

Vastus - 20.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhimõtteliselt ei välista käibe puudumine konkreetsel hetkel sisendkäibemaksu mahaarvamist, kuid sisendkäibemaks peab sel juhul olema seotud kas minevikus tekkinud või tulevikus tekkiva maksustatava käibega.

Kui varahaldusporfell sisaldab väärtpabereid ja muid rahaturuinstrumente ja selle vara haldamine on praegu ettevõtte jaoks põhitegevus, siis on tegemist maksuvaba käibega ja sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei ole. Kui tegemist on ajutise rahapaigutamisega ning mingi aja möödudes kavatsetakse raha investeerida maksustatavasse käibesse, siis võib finantstehinguid pidada juhuslikeks, mis ei piira sisendkäibemaksu mahaarvamist.