iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 825

Küsimus

Soomes asuva emafirma kulude (Eesti firmadelt ostetud matriitsid, abimaterjalid, toote alustustasud, materjali transport, jne) kajastamiseks oleme siiani kasutanud vahekohtot, kulud on tõendatud arvetega ja sisendkäibemaksu ei ole maha arvatud. Nimetatud materjalid kasutatakse ära siinse ettevõtluse tarbeks. Emafirmale edasi eitatud kulude koondarve sisaldab arvetel olevat käibemaksu. Soome kontserni finantsjuht ei ole aga enam nõus "sisendkäibemaksu kuhjumisega" kontserni kuludesse, kuna nad omakorda esitavad need arved edasi klientidele kompenseerimiseks ilma k/m-ta. Kas on mingeid võimalusi, et kajastada neid kulusid ja tulusid kuidagi teisiti meie kasumiaruandes ja sisendkäibemaksu võiks maha arveta? (Meie audiitori vastust probleemile olen oodanud 2 kuud!)

Vastus - 16.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Arvatavasti on Teil võimalik sisendkäibemaksu maha arvata ja esitada Soome 0% käibemaksumääraga arveid, kuid selleks on vaja lähemalt uurida kulude sisu ja teie suhete tausta.

Kui te ütlete, et Eestis ostetud kaubad ja teenused kasutatake Eestis "siinse ettevõtluse tarbeks", siis te peate osutama oma Soome emaettevõtjale mingit teenust, millele saaks rakendada 0% käibemaksumäära. Selle otsustamiseks peab teadma, mida teie firma Eestis toodab, kellele ja kuidas ta seda müüb ning mis põhjusel Soome emafirma teie kulusid hüvitab. Võimalik on ka näiteks selline käsitlus, et kulud vähendavad Eesti firma kasumit ja Soomest laekub mingit laadi finantsabi või tegevustoetus.

See võib ka olla põhjus, miks audiitori vastus nii kaua aega võtab.