iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 82

Küsimus

Majandusministeeriumilt laekub raha lepingu järgselt vallale, kes kannab selle raha üle enda nn tütarettevõttele ehk siis sihtasutusele. SA on käibemaksukohustlane! SA omakorda kannab raha üle ehitusfirmale, kes tegeleb sihtfinantseeringu objekti ehitamisega. Saadud ostuarve alusel küsib SA käibemaksu riigilt tagasi. Siit tulebki küsimus, ega selliselt läbi vahendaja (ehk valla) saadus sihtfinantseering ei lähe järsku KM maksustatava käibe alla. Võtsime SA just selleks km kohustlaseks, et ehituskuludelt km tagasi küsida, aga nüüd olen veidi mures. Küsiks veel ka seda, et kas laenu korral kehtivad samad KM põhimõtted. Vald võtab laenu, sihtasutus saab siirde ja SA maksab ehitajale arve, kas siin ei tule äki ka lisada siirdele km ja seda deklareerida, kui tulu?
Tahaksin teada ega allpool toodud juhtumi juures ei teki käivet?

Vastus - 24.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sihtasutus saab ehituskuludelt sisendkäibemaksu tagasi eeldusel, et ehitatavat hoonet hakatakse kasutama maksustatava käibe tarbeks (nt kultuurimaja, katlamaja, veetorustik). Teie küsimusest ei selgu hoone kasutamise eesmärk. Majandusministeeriumilt saadud raha maksustamine või mittemaksustamine sõltub sellest, mis alusel raha maksti – kas tegemist on toetuse või abisummaga või mingil moel tasuga kauba või teenuse eest.
Eeldan, et sihtfinantseeringu puhul on tegemist toetusega. Sel juhul
sihtasutusele laekuvat raha käibemaksuga ei maksustata. Kui tegemist oleks näiteks üüri ettemaksuga (nt sihtasutus ehitab hoone, mida hakatakse kasutama vallavalitsuse ametiruumidega või muu vallaasutuse tarbeks, mis ei tegele ettevõtlusega), siis tuleks sihtasutusele laekuvalt rahalt maksta käibemaksu. Määrav ei ole see, mis allikast saab raha vallavalitsus, vaid see, mis suhe on valla ja sihtasutuse vahel.