iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 819

Küsimus

Osteti teenust firmalt, kes esitas arve koos käibemaksuga, teenuse saanud firma arvestas sisendkäibemaksu tagasi(ei kontrollitud KMKR numbrit).
Teenuse eest tasuti arvel näidatud summa, mis koosnes teenuse hinnast ja KM-st. Hiljem selgus, et teenust osutanud ettevõte ei olegi KM kohustuslane. Teenust ostnud Firma parandas sisendkäibemaksu ära ja võttis aluseks teenuse hinna ilma KM-ta (uut arvet meile ei ole esitatud), seega jäi käibemaksu võrra ettemaks teenust osutanud firmale. Kas ma toimisin õigesti? Praegu ei ole see teine firma minuga nõus, väites, et tema on Maksuametile valesti arvestatud KM tasunud, sisuliselt kannatab ta kahju kaks korda.Kuidas toimida.

Vastus - 13.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse tekkimiseks on üldjuhul vajalik, et arve esitanud isik (tarnija) oleks registreeritud käibemaksukohustuslane. Riigikohus on viidanud, et soetaja peab täitma mõistlikus määras tavapärast hoolsuskohustust ning tavapäraselt tuleneb sellest nõue kontrollida ka isikusamasust ja staatust maksuhalduri peetavas käibemaksukohustuslaste registris.
Üldjuhul on õige seega sisendkäibemaksu mahaarvamata jätmine, kui isik ei ole käibemaksukohustuslane ning tarnijalt arve parandamise nõudmine. Kui tarnija ei esita uut arvet ilma käibemaksuta, siis on teil õigus esitada tema vastu kohtusse hagi aluseta rikastumise sätete alusel (võlaõigusseaduse §-d 1027-1028).
Kui tarnija muudab arvet ja tagastab teile käibemaksu, siis langeb temal ära KMS § 3 lg 6 p-s 2 ja § 38 lg-s 3 sätestatud maksu tasumise alus ning tal tekib MKS § 33 lg 4 alusel tagastusnõue riigi vastu.
Täiendavalt vt ka Riigikohtu praktikat:
Riigikohus märgib „Seadusest ei tulene, et ostjal on müüja kontrollimise kohustus, kui arve on vormiliselt nõuetekohane ja arvel märgitud müüja on registreeritud käibemaksukohustuslane. Samas on maksuametil kohustus ja võimalused pidada käibemaksukohustuslaste registrit nii, et see oleks usaldusväärne“ (vt http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-29-03).
Lisaks märgib Riigikohus: „Maksukohustuslasest ostja on tegutsenud heas usus, kui ta eeldas, et arvel kauba müüjana märgitud isik on ka tegelik kauba müüja ning kui ta on sealjuures üles näidanud äris nõutavat või tavapärast hoolsust müüja isikusamasuse tuvastamiseks. Ostja hoolsuskohustuse ulatuse hindamiseks tuleb arvestada ka kauba või teenuse iseärasusi ning sedalaadi kaupade ja teenuste müügi puhul nõutavaid või tavapäraseid tingimusi“ (vt http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-43-03).