iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 812

Küsimus

Minul on küsimus seotud eluasemelaenu intresside mahaarvamisest aasta tulumaksu deklaratsioonist.
Meil on abikaasaga eluasemelaen Eestis aastast 2005, töötame ja elame põhikohaga Soomes. Abikaasa on Soomlane ja mina töötan Soomes peaaegu aasta ning enne seda olin Soomes emapuhkusel 2 aastat. Kas meil on võimalus esitada intresside osale tulumaksu deklaratsioon?

Vastus - 07.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Intresside mahaarvamine Eestis eeldaks, et te deklareerite Eestis siinse residendina tulu (vt residendi mõistet TuMS §-s 6) ning rakendate vastavat maksusoodustust. See on võimalik ka mitteresidendina, kuid eeldab, et te olete maksustamisperioodil saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis ja esitate residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vt tulumaksuseaduse § 28.3). Iseenesest see ei ole oluline, kas eluasemelaenu eest soetati endale eluase Eestisse või mujale. Samuti oli maksusoodustus enne 2005. a oluliselt laiem ning nende lepingute osas vt rakendussätet TuMS § 61 lg-s 20.