iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 801

Küsimus

Ettevõtjal saab kohe-kohe käibemaksu piir täis ja ettevõte plaanib ennast km kohustuslaseks võtta 01.11. Kuidas toimida selle kaubaga, mis on enne km kohustuslaseks hakkamist soetatud? Kas sellele tuleb km müügil juurde lisada ja ostu km saame siis tagasi küsida kui on toimunud kauba müük? Või tuleb see kaup müüa km-ta. Firma müüb ka kaupu komisjonimüügi korras. Kas sellisele juhul tuleb km-ga maksustada kogu tehing. st nt kaub 1000.- +18% km kokku 1180.- või läheb km alla ainult vahendusteenuse osa.

Vastus - 31.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Selliste tehingute jaoks on erisäte käibemaksuseaduse (KMS) § 29 lõikes 5:
Maksukohustuslasel, kes on enne tema maksukohustuslasena registreerimise päeva soetanud kaupu, välja arvatud põhivara, nende võõrandamiseks või võõrandatavate kaupade tootmiseks, on õigus maha arvata nende kaupade sisendkäibemaks maksustamisperioodil, mil need kaubad maksustatava käibena võõrandati. Enne isiku maksukohustuslasena registreerimist soetatud põhivara sisendkäibemaks on õigus maha arvata, võttes arvesse käesoleva seaduse § 32 lõikes 4 sätestatut, üksnes juhul, kui isik ei ole seda põhivara kasutanud enne maksukohustuslasena registreerimist.

Seega tõepoolest, enne maksukohustuslaseks registreerimist soetatud kaupade müügi käibemaksu saate maha arvata sel maksustamisperioodil (maksustamisperioodika on kalendrikuu), mil toimub nende kaupade müük. Sisendkäibemaksu mahaarvamine § 29 lõike 5 kohaselt ei saa toimuda, kui puudub kauba soetamise arve.
Komisjonimüügi korral on Teie jaoks käibe maksustatavaks väärtuseks kogu müügihind, mitte ainult vahendusteenuse osa. Käibe maksustatava väärtuse leidmise üldreeglid leiate KMS paragrahvist 12:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12796909

Teatud tehingute puhul ei lange raamatupidamisarvestuse ja käibemaksuarvestuse põhimõtted kokku. Komisjonileping ongi üheks selliseks: raamatupidamises võidakse müügituluna näidata ainult komisjonitasu, kuid käibemaksuarvestuses tuleb käibena arvestada kogu kauba või teenuse väärtus.

Komisjonimüügi käibemaksuarvestuse kohta soovitan lugeda artiklit: Lasse Lehis. Vahendamise, komisjonimüügi ja edasimüügi käibemaksuarvestus. – MaksuMaksja, 2005, nr 6/7, lk 26-33.