iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 800

Küsimus

Firma müüb ostu/müügi agendi teenust. Lähetuses viibinud agent näitab lähetusaruandes viibitud kohad, täpsed marsruudid ja läbitud kilomeetrid, mis on kajastatud ka müügiarvel (km hind 0,31 EUR-i). Kas seda on võimalik ka kuluna kajastada, kui puuduvad kütusekulu tõendavad dokumendid?

Vastus - 31.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lähetuse kulude hüvitamine saab reeglina toimuda üksnes kuludokumentide alusel. Vt selle kohta lähetuste määruse § 4. Kui agent sõidab lähetusse oma autoga, on kütusekulu hüvitamiseks vajalikud kütusetšekid. Teine võimalus oleks ilma kuludokumentideta maksta isikliku sõiduautoga tehtud töösõitude hüvitiseks kuni 2000 krooni maksuvabalt. Sel juhul on vajalik pidada sõitude arvestust. Kui Teid rahuldab, et agendile makstakse lähetuse sõidukuluna isikliku auto kasutamise eest kuni 2000 krooni, siis tuleb silmas pidada, et lähetuse aruanne peab sisaldama sõitude üle arvestuse pidamist, nagu määrus nõuab. Kui agendile makstakse sõiduauto kompensatsiooni kuni 1000 krooni kuus, ei ole töösõitude üle arvestuse pidamine vajalik. Vt selle kohta isikliku sõiduauto määruse § 4 ja § 5.
Nimetatud teemat reguleerivad määrused:
– Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241
– Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja piirmäärad: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1051814