Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 754

Küsimus

Praktikast teame, et välisriigi äriühingu filiaal saab olla Eestis käibemaksukohustuslaseks registreeritud. Samas ütleb käibemaksuseaduse § 3 lg 1, et käibemaksukohustuslaseks võib olla isik, ning isik on füüsiline või juriidiline isik. Teadaolevalt ei ole filiaal juriidiline isik. Mille alusel saavad siis välismaa äriühingute filiaalid Eestis käibemaksukohustuslase numbreid?

Vastus - 19.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Filiaal ei ole küll iseseisev juriidiline isik, aga käibemaksukohustuslaseks ei registreerita Eestis mitte filiaal vaid välismaa äriühing (kes on reeglina oma koduriigis registreeritud juriidiline isik). Kui äriühingul on Eestis püsiv tegevuskoht (filiaal) registreeritud, siis selle saab avalduse vormil eraldi ära märkida.

Juhin tähelepanu ka sellele, et kuna käibemaks on kaudne maks, siis ei ole kauba müüja või teenuse osutaja õiguslikul vormil maksustamise seisukohast erilist tähendust. Maksukohustuslane võib olla mistahes vormis juriidiline isik, samuti FIE, riigi- või omavalitsusasutus, välismaa ettevõtja või juriidilise isiku staatuseta ettevõtja.
Eesti maksuseadused koos rakendusaktidega, 2007, Lasse Lehise kommentaarid, lk 570.

Ka rahandusministeeriumi koostatud KMS kommentaarides märgitakse § 3 kohta, et „Isiku mõiste on KMS-s laiem kui tsiviilõiguses, kuna isikuna käsitatakse lisaks füüsilistele ja juriidilistele isikutele (sealhulgas avalik-õiguslikud juriidilised isikud) ka riigi-, valla- või linnaasutust.“