Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 752

Küsimus

Tulumaksuseaduse §15 lg5 ütleb, et ...maksustamisele ei kuulu tulu kui maksumaksja kasutas korterit või ehitust kui vallasasja kuni võõrandamisenioma alalise või peamise elukohana.

Arusaamatuks jääb sõna "vallasasja" (korterialune maa oli kinnistus), sisse olin registreeritud küll mujale, kuid osa aega (kui pikk see peaks olema?) elasin ka seal. Kas oleksin pidanud deklareerima tulu? Sel ajal sissetulekud puudusid.

Vastus - 21.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vallasasi tähendab korterit, mille juurde oli maa veel erastamata ja mis ei olnud kinnistusraamatus, vaid hooneregistris. Alates 2006. aastast enam maju ja kortereid vallasasjana müüa ei saa. Vastav säte oli vajalik selleks, et maksustamine ei sõltuks omandireformi käigust. Elukoha registreerimine ei mõjuta otseselt maksuvabastust.

Soovitame lugeda MTA kodulehelt järgmisi materjale:
http://www.emta.ee/index.php?id=1996
http://www.emta.ee/?id=4940