iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 751

Küsimus

Minul oli kunagi ühes väikelinnas korter, kuhu võtsin üürilise tingimusel, et maksab muud komnmunaalmaksud v.a. küte (keskküte) ja veel 700.-kr nii talvel kui suvel, millest siis talvel tasun küttekulud ise. Üüriline ei maksnud midagi ja kuna tal oli teisi võlgnevusi, lõhuti mul uks, katkestati elekter jne. Välja ta ei kolinud.

Andsin asja kohtusse ja võitsin protsessi. Möödus aasta enne kui kohtutäituril õnnestus temalt hakata sisse kasseerima kulude hüvitamist igakuiselt 916.-kr. Nii kestis see 2 a. Kas see oli tulu (ei olnud ju, sest sain tagasi selle mis kaotatud, pealegi tuli korter maha müüa enneaegu, millega kaotasin tegelikult sadu tuhandeid). Elasin ise maal ja tööd siit ei leidnud. Aasta sain toimetulekutoetust + kohtutäituri poolt mulle ülekantav 9oo krooni. Kas olen maksuvõlglane? Kõik saavad ju aru, et toimetulekutoetusega pole võimalik elus püsida (ravimid, arstid, sõidud, tööotsingud, telefonikõned lisaks toidule).

Vastus - 14.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui üürilisega lepiti kokku kulude hüvitamises, siis vastavate hüvitamisele kuuluvate kulude sissenõudmisel ei teki teil tulu. Sellised kulud tekkisid üürniku enda tegevuse tulemusega ning ta sisuliselt hüvitas teile tema huvides teie poolt kantud kulud (vt tulumaksuseaduse § 12 lg 3). Ka kohtukulude hüvitamisega on sama lugu ning kui te ise maksite täituri tasu esmalt kinni ning see nõutakse omakorda teie kasuks sisse, siis ka see ei ole tulu. Teie tulu on üksnes üür, mis ei sisalda neid kulusid, mille hüvitamises üürniku poolt te kokku leppisite.
Kuna residendist füüsilisele isikule on ette nähtud ka iga-aastane tulumaksuvaba sissetuleku osa, siis on täiesti võimalik, et teil reaalselt mingit maksukohustust ei tekigi, kuna see osa, mida tulumaksuseaduse tähenduses saaks tuluks lugeda, mahub maksuvaba tulu osa sisse. Täpsemad arvutused peate loomulikult ise tegema.
Korteri võõrandamisest saadud tulu maksustamise osas vt tulumaksuseaduse § 15 lg 5. Vastaval teemal on ka hulgaliselt varasemaid küsimusi ja vastused EML kodulehel.