iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 747

Küsimus

Eesti KM-kohuslane rendib oma Lätis asuvat ekskavaatorit Läti KM-kohuslasele. Kas tegemist on transpordivahendiga käibemaksuseaduse mõistes? Kas Eesti firma peab esitama rendiarved Läti firmale 18%-ga või 0%-ga?

Vastus - 07.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 10 lg 5 punkt 7 sätestab, et vallasasja üürile, rendile või kasutusvaldusse andmise puhul ei ole teenuse käibe tekkimise koht Eesti, kui teenust osutatakse teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele. Kuna käibe tekkimise koht ei ole Eesti, siis on ekskavaatori rent maksustatav 0% määras. Teenuse saaja rakendab pöördmaksustamist.

Transpordivahenditele kehtib erinevalt muudest vallasasjadest KMS § 10 lõikes 4 ettenähtud teistsugune kord. Ekskavaator aga ei kuulu KMS § 10 lõike 6 kohaselt selliste transpordivahendite hulka.