iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 744

Küsimus

Kui firmaga on sõlmitud leping, hinnad lepingus on käibemaksuta. Iga kuu 5% teenuste mahust peame jätma tagatisrahana (garantii remont jne.) Kas 5% loetakse täissummast, või lepingu hinnast? Kas tuleb arvestada käibemaks täissummast, aga tagatisraha "netosummast" või see sõltub lepingust (näiteks mis tagab neid 5% -järelvalve)?

Vastus - 08.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist ei ole maksuseaduste reguleerimisalasse puutuva küsimusega. Tagatisraha suurus ja arvutamise kord tuleb kokku leppida lepingus ja võimaliku vaidluse peab lahendama tsiviilkohus. Vaidluse korral püüab kohus ilmselt välja selgitada, mis on tagatisraha eesmärk (mis laadi võimalike kulude katteks see võetakse, kas need kulud sisaldavad käibemaksu).