iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 742

Küsimus

Ostame Lätis asuva kinnisasjaga seotud teenust Läti firmalt (alltöövõtja) maksumuses 10000 LVL ja müüme selle koos enda poolt osutatud teenustega edasi Saksa firmale. Milline on käibemaksu tagastamise-andmise protseduur? Kas Läti käibemaksuseadus kohustab käibemaksu sel juhul arvestama ja kui, siis millised võimalused on meil seljuhul see tagasi saada?

Vastus - 01.09.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui te müüte teenuse edasi, siis tekib teil Lätis maksustatav käive ja te peate ennast sealt km kohustuslasena arvele võtma. Sel juhul saate ka sisendkäibemaksu maha arvata. Kui te mingil põhjusel(nt käibe suurus) ei ole kohustust ennast Lätis arvele võtta, siis on teil õigus taotleda Läti maksuametilt Läti käibemaksu tagastamist umbes samasuguses korras nagu on kirjas meie KMS § 35 (vastav protseduur on kogu EL-s kohustuslik).