iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 739

Küsimus

Müüme Läti firmale oma tooteid. Kauba toimetab Lätti Eesti transpordi firma. Edasi veab Läti firma kauba oma riigis ise kauplustesse laiali ning esitab meile logistikateenuse kohta arve. Kas selline teenus ei peaks olema 0% km-ga? Läti firma nimelt lisas oma arvele 18% km.

Vastus - 29.08.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui vedu toimub ühe liikmesriigi piires, siis loetakse käibe tekkimise kohaks vastav liikmesriik ning vedu maksustatakse vastava liikmesriigi standardmaksumääraga, kui ei ole erinevat maksumäära kehtestatud. Direktiivis (2006/112/EÜ) on aluseks art 46. Kui tegemist on sellise veoga, mis on ühendusesisene (st lähte- ja sihtkoht on erinevates liikmesriikides), siis on käibe toimumise kohaks see koht, kus on käibemaksukohustuslasena registreeritud teenuse saaja. Sama on ka juhul, kui vedu osutatakse küll ühe liikmesriigi piires, kuid see vedu on vahetult seotud kaubaveoga, mille lähte- ja sihtkoht asuvad kahe erineva liikmesriigi territooriumil (art 49).
Seega tuleks selgitada, kas vedu on osa ühendusesisesest veost või on veod iseseisvad. Läti käibemaksuseadusega saate tutvuda siit: http://www.fm.gov.lv/nodokli/pvn/law_vat_en.pdf