iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 724

Küsimus

Kui Brüsselis elav mitteresident soovib ennast vormistada Eesti residendiks ja palgatulu näit. 1000.- EUR hakkab laekuma Eesti kontole, siis mis maksud tal tuleks tasuda. Palga maksja on välisfirma.

Vastus - 22.08.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mitteresident ei saa ennast residendiks "vormistada", vaid residentsus määratakse isiku elukoha järgi. Kui Teil õnnestub maksuametit veenda, et teie alaline elukoht on siiski Eestis ja väljastab Teile residentsustunnistuse, kuid Te töötate alaliselt Belgias, siis peate te endiselt maksma kõiki makse Belgias ja Eestis on Teie välismaalt teenitud tulu vastavalt tulumaksuseaduse § 13 lõikele 4 maksuvaba. Palgatulu maksustatakse üldreeglina töökoha järgses riigis sõltumata töötaja residentsusest.