Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 7

Küsimus

Firma A annab firmale B laenu 0% intressiga. Firma A omanikud kuuluvad ka firma B omanike ringi.

* Kas siin on maksurisk?
Olen kuulnud mingist vähemalt 3,5% intressist, kui on üle 50% seotud isikud.

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 50 lg 4 alusel , kui juriidilise isik ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingu väärtus on erinev mitteseotud isikute vahel tehtavate sarnaste tehingute väärtusest, võib maksuhaldur maksustamisel lähtuda tehingu väärtusest, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud isikud.
Antud juhul on aga tegemist kahe juriidilise isikuga ning sel juhul ei antud säte ei rakendu ja võib anda 0% intressiga laenu.
Samas kui antakse näiteks laenu, mille tagasisaamise tõenäosus on väike, siis võib, konkreetseid asjaolusid arvestades, käsitleda seda tehingut ettevõtlusega mitteseotud vara soetamisena (TuMS § 52 lg 2 p 1) – laenu puhul soetatakse sisuliselt nõudeõigus, TuMS mõistes võib nii öelda. Samas, kui langevad ära maksustamise alused, siis rakendatakse TuMS § 54 lg 6 ning enammakstud tulumaksu saab tagasi taotleda.