iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 64

Küsimus

Rahandusministri 30.03.2004 a. määrus nr.39 §2p1....Kui maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelik osatähtsus kalendriaastal ei erine selle põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositud osatähtsusest põhivara soetamise aastal,siis sisendk/mu ei korrigeerita. Mis on mõiste "kasutamise prognoositud osatähtsus"?

Vastus - 19.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Prognoositud osatähtsus tähendab seda protsenti, mille alusel te arvasite sisendkäibemaksu maha põhivara soetamise ajal. KMS § 32 lg 4 kohaselt peate te seda tegema prognoosi alusel ja mahaarvamine tehakse kogu sisendkäibemaksu kohta. Hilisema korrigeerimise puhul korrigeerite te iga aasta lõpus kas 1/5 või 1/10 sisendkäibemaksust. Kui vastava aasta protsent vastab algsele protsendile, siis järelikult on vastava aasta osas rakendatud õiget mahaarvamise suhtarvu ja ümberarvutus annaks tulemuseks nulli.