iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 635

Küsimus

Lepingus on öeldud, et üürnik kohustub maksma üürileandjale tagatisraha N summa koos käibemaksuga. Kas on õige tagatisrahale käibemaks lisada ja kas üürnik saab selle arvestada sisendkäibemaksuna, kui on arve saadud ja summa tasutud?

Vastus - 23.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käive saab tekkida kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel. Tagatisraha ei ole oma olemuselt käive (ei ole tasu kauba või teenuse eest). Lepingus ei saa kokku leppida käibe tekkimises käibemaksuseaduse vastaselt. Loomulikult saab üür ise olla käibemaksuga maksustatav käive. Samamoodi tekib sel juhul käive üüri ettemaksust. Kui üürileandja väljastab tagatisraha kohta arve, millele lisab käibemaksu, tuleb käibemaks küll riigile tasuda aga üürnik sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Võib-olla on Teie küsimus tekkinud sellest, et segamini on aetud ettemaks ja tagatisraha.