iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 620

Küsimus

Palun selgitust, kuidas käsitleda õpilste poolt makstavat õpilaskodu kohamaksu käibemaksuseaduse mõistes (Kutsekool on käibemaksukohuslane). Kas õpilaste poolt makstav õpilaskodu kohamaks on Käibemaksuseaduse § 16 mõistes eluruumi üür ja maksuvaba käive. VÕS § 272 lõige 4 ütleb, et eluruumide üüri kohta sätestatut ei kohaldata haridust omandavate isikute üürilepingutele. Koolil on õpilastega õpilaskodu kasutamise kohta sõlmitud lepingud. Õpilaste poolt makstav kohamaks sisaldab kalkulatsiooni järgi kulude tasumist, st. VÕS-i mõistes ainult kõrvalkuludid. Kooli põhimääruses on kirjas, et kooli ülesandeks on õpilastele õppetöö perioodil majutuse korraldamine.
Õpilaskodu ülalpidamikulud kaetakse koolile eraldatud eelarvelistest vahenditest, õpilane hüvitab osaliselt kulud. Õpilaskodud on arvel põhivarana, mitte kinnisvarainvesteeringuna, kuna kooli eesmärgiks ei ole teenida üüritulu, vaid luua võimalusi põhikirjaliseks tegevuseks.
Siit küsimus, kas õpilaste poolt makstav õpilakodu kohamaks on:
1) eluruumi üür ja maksuvaba käive;
2) kommunaalteenuste eest tasumine ja 18% käive;
3) kommunaalkulude hüvitamine ja ei ole üldse käive.

Vastus - 11.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui õpilane hüvitab ainult kõrvalkulud, siis tegemist ei ole käibega. Kui kutsekool teeniks majutuselt tulu, siis võiks tegemist olla ka majutusteenusega (5% käibemaks).