iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 619

Küsimus

Kui ma sain peale oma ema surma pärandiks korteri ja maja (testamenti emal ei olnud) ja nüüd kui need on minu ja mu õe nimel ja me soovime neid ka kohe maha müüa, siis kas me peame maksma hiljem tulumaksu?

Vastus - 11.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui teie ja õde ei kasuta enne müüki seda korterit ja maja oma alalise peamise elukohana (vt tulumaksuseaduse § 15 lg 5), siis peate te maksma tulumaksu müügitulult, millest saate maha arvata pärandi vormistamise ja müügi kulud (notaritasud, riigilõivud jne).
————————————————————————————-
NB! 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on siiski varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.