iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 618

Küsimus

Kas sisendkäibemaksu tohib tagasi küsida veoteenuselt, mis tähendab sisult seda, et tööandja kolib omale teisest asukohast töötaja. Töötajalt raha tagasi ei nõuta. Arvel on järgmine tekst:
veoteenus punktist A - punkti B (see on tööandaja asukoht) km, veoteenus, laadimistööd tund.

Vastus - 10.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduses (KMS) on ettevõtjale sätestatud vaid üksikud konkreetsete kulutustega seotud piirangud sisendkäibemaksu mahaarvamiseks. KMS § 30 lg 1 annab sellised piirangud külaliste vastuvõtuks, oma töötajate toitlustamiseks või majutamiseks kasutatud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu mahaarvamisel (lg 2 sätestab erandina, et töötaja lähetuse majutusteenuse arvelt on lubatud sisendkäibemaksu maha arvata).

Niisiis on selge, et Teie küsimusele KMS § 30 keeld ei kohaldu. Järelikult tuleb appi võtta sisendkäibemaksu mahaarvamise üldreegel: käibemaks on õigus maha arvata oma ettevõtluse (maksustatava käibe) tarbeks tehtud kulutustelt.

Käibemaksuseaduses ei ole täpsemalt sätestatud, millisel viisil peaksid kaubad ja teenused olema oma ettevõtluses kasutatavad. Riigikohus on asunud seisukohale, et Mõiste "oma ettevõtluses kasutatavad kaubad ja teenused" sisu on määratud kaupade ja teenuste soetamise eesmärgiga. Oma ettevõtluses kasutatavad saavad olla vaid sellised kaubad ja teenused, mida on võimalik kasutada selle ettevõtja tegevusalal ja mille kasutamine vastab ettevõtja äriplaanile. See tähendab, et ettevõtja kui maksumaksja peab vajadusel esitama maksuhaldurile tõendid kaupade ja teenuste kasutamise eesmärgi kohta.
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-50-99

Teie küsimuses on tegu veoteenuse soetamisega, aga ei selgu, mida kolitakse (töövahendeid? töötaja isiklikke asju?). Vaevalt, et arve on esitatud inimese transpordi kohta. Mida tähistab Teie küsimuse punkt A? Kas tegemist on töötaja koduga? Või tööandja teise asukohaga? Kui näiteks transporditakse töövahendeid tööandja ühest asukohast A tööandja teise asukohta B, siis ei ole tegelikult tegemist töötaja kolimisega. Kui aga töötaja lihtsalt tuleb elama tööandjale lähemale ja tööandja maksab kolimiskulud kinni, siis on tegu eratarbimise, mitte ettevõtlusega. Kolimisteenuse arvel toodud käibemaksu ei saa sel juhul tagasi küsida.