Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 61789

Küsimus

Eesti ettevõte lähetab töötaja pikemaks ajaks Rootsi. Rootsis osutatakse teenust Rootsi ettevõttele. Kas Eesti töötaja peab maksud maksma Rootsi? Kuidas toimub Eestis arvestus? Kuidas kajastada seda maksuametis?

Vastus - 19.01.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellel küsimusel on erinevate maksude osas lahendus erinev.

Sotsiaalmaks (ja töötuskindlustus ning pensionikindlustus). Lähetatud töötajale tuleb hankida tõend A1. Tõendiga kinnitatakse, et inimese eest makstakse sotsiaalmaksu just Eestis, kus on väljastatud tõend A1. Sotsiaalkindlustus kehtib, sotsiaalmakseid tuleb maksta vaid ühes riigis korraga. Tõendiga saab töötaja Rootsis tõestada, et seal sotsiaalkindlustusmaksete maksmise kohustust ei ole.

Tõendi väljastamise kohta vt siit: https://www.eesti.ee/et/toeoe-ja-toeoesuhted/toeoetamise-alused/vaelismaale-toeoele-asumisel-toendi-a1-taotlemine

TSD-s deklareerite selle inimese palga Lisal 1, aga tulumaksu kinnipidamise kohustust ei ole. Kui osa makse on Eestis ja osa Rootsis, siis selleks puhuks on TSD-s eraldi koodid ja näited.

Tulumaks. Kui inimene töötab pikemalt Rootsis (nt üle 183 päeva), võib maksustamisõigus minna töö tegemise asukohariigile. Täpsemad reeglid sõltuvad sellest, kui pikaks ajaks tööle minnakse, mis tööd tehakse, kelle heaks töötatakse. Renditööjõule nt 183 päeva reegel ei kehti. Enamus riike on juurutanud reeglid, mis takistavad välismaise odava tööjõu lihtsat sissevoolu. Täpsemalt vt Rootsi maksuameti lehelt: https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/workandemploymentinsweden.4.2cf1b5cd163796a5c8bb087.html

Kui tegemist on ehitustööga, siis soovitan lugeda vastavat eestikeelset juhendit Rootsi maksuameti lehel: https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/eestiestniska/kuiteilonkavastellidavoiteostadaehitustoid.4.5c1163881590be297b51ffeb.html