Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 608

Küsimus

Tööandja peab töötaja palgast kinni pidama elatise kohtutäituri kirja alusel, kas sellelt peab ka tulumaksu maha arvestama?

Vastus - 27.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötaja palgast arvutataks elatis maha enne tulumaksu kinnipidamist. Kui elatise saaja andmed on teada, maksustatakse elatis saaja tuluna. Töötaja palgast võetakse elatise summa maha seega brutosummas. Väljamakse tegemisel elatise saajale peetakse tulumaks kinni tulumaksuseaduse § 41 p 6 alusel.