iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 582

Küsimus

Küsimus lepingu loovutamisest. Kas lepingu loovutamise näol on tegemist maksustatava või maksuvaba käibega. Lepingu loovutamise eesmärk on tegevuse finantseerimine.

Vastus - 17.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lepingu loovutamine iseenesest ei pruugi üldse käive olla. Käive saab tekkida kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest ettevõtlusese käigus. Ettevõtlus tähendab isiku iseseisvat majandustegevust, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest (st ei pea tingimata tekkima tulu). Lepingu loovutamine tähendab tavaliselt seda, et loovutaja asemele astub lepingupooleks uus isik – see ei pruugi olla seotud ettevõtluse ega käibe tekkimisega.

Lepingu loovutamise eest makstav tasu on teenuse käive käibemaksuseaduse tähenduses. Kuna Teie küsimusest ei selgu, millise lepinguga on tegu (millist tegevust finantseeritakse), siis on raske vastata, kas käive on maksustatav või maksuvaba. Maksuvaba käibe juhtumid on ammendavalt loetletud käibemaksuseaduse §-s 16 ja 17.