iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 57266

Küsimus

Eelmise aasta kontrollimisel selgunud, et ametiauto on teinud erasõite(parkinud autot kodus) kuigi tööandja on andnud välja käskkirja, kus autosid pargitakse. Kas tegu maksu riskiga. Kui panna auto erisoodustusmaksu alla, kas peaks arvestama ainult kuudega, millal pargitud valesse kohta või alates esimesest valest parkimisest muutub auto erisoodustusega maksutavaks ja jääbki selleks.

Vastus - 25.11.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Õige oleks maksta erisoodustusmaksu ainult nende kuude eest, mil erakasutus aset leidis. Auto kodus parkimist on tegelikult võimalik ka ametiülesannete täitmisega seostada. Kui näiteks ametiautoga kojusõit oli otstarbekas, sest sellega oli järgmisel hommikul vara vaja töösõite tegema minna.

Alates “esimesest valest parkimisest”,  st erasõitudeks kasutamisest muutuks sellise ametiauto kulude käibemaksukäsitlus. Vt KMS § 30 lg 7 ja 8 – https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para30. Küsimusest nähtub, et te ei ole käibemaksukohustuslane, seega me vastuses sel teemal põhjalikumalt ei peatu.

Erisoodustuse kontekstis ei ole mingit põhjust väita, et alates esimesest valest parkimisest muutub auto erisoodustusega maksutavaks ja jääbki selleks. Maksukohustus erisoodustuse paragrahvi alusel (TuMS § 48 ja SMS vastavad sätted) tekib ainult siis kui eeldused on täidetud – töötaja on tööandjalt saanud rahaliselt hinnatava hüve või soodustuse. Kui auto erakasutust ei toimu, ei teki ka erisoodustust.