iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 57

Küsimus

MTÜ korraldab NLP (enesearengu väljaõppe) koolitusi täiskasvanuile. Olemas on Haridusministeeriumi koolitusluba. Kas sellistele koolitustele tuleb lisada käibemaks?

Vastus - 18.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Alates 01.01.2006 kehtiva KMS § 16 lg 1 p 6 redaktsiooni kohaselt
maksustatakse muud koolitust siis, kui see toimub ärilisel eesmärgil. EML seisukoht on, et ärilise eesmärgi sisustamisel tuleb lähtuda koolituse korraldaja tegevuse eesmärkidest ja sisust. Kui koolitustegevus ei toimu kasumi teenimise eesmärgil (st kogu koolitusest saadud tulu kulutatakse kas sama koolituse või vastava MTÜ koolitustegevuse üldiste kulude katteks), siis on tegemist jätkuvalt käibemaksuvaba teenusega. Samas on meieni jõudnud info, et MTA-st ja Rahandusministeeriumist on esitatud tõlgendusi, justkui oleks mistahes tasuline koolitus alati ärilise iseloomuga. EML on saatnud
välja sellekohase järelepärimise ning pärast vastuse saamist käsitleme seda teemat ajakirjas MaksuMaksja.