iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 56644

Küsimus

Ettevõte sai täna hankijalt meeldetuletuse, et maksmata on 2019. aasta arve. Meieni pole eelnevalt arve jõudnud, samuti ei ole firma meid eelnevalt teavitanud ning ka aastalõpuga pole saldovõrdlust tehtud. Kuna tegemist on meie igapäevase hankijaga, siis suhete hoidmiseks, oleme nõus arve siiski tasuma. Kuidas aga toimida sisendkäibemaksuga, kas võime selle tagasi küsida nüüd septembrikuu KMD-s või sellele enam õigust poleks? 2019. a deklaratsiooni ju ei ole võimalik enam muuta, sest majandusaastad on lõpetatud.

Vastus - 29.09.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna arve pole õigel ajal teie raamatupidamisse jõudnud, siis on õige sisendkäibemaksu maha arvata sel perioodil, mil arve laekus. St septembrikuu käibedeklaratsioonil.

Selline põhimõte tuleb käibemaksuseaduse (KMS) § 31 lõigetest 1 ja 9:

§ 31.   Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused

  (1) Teiselt maksukohustuslaselt kauba soetamise või teenuse saamise korral arvatakse sisendkäibemaks maha käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud nõuete kohase arve alusel.

(9) Soetatud kauba või saadud teenuse ja selle kohta väljastatud arve saamisel eri maksustamisperioodidel arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kauba võõrandajal või teenuse osutajal tekkis käive käesoleva seaduse § 11 kohaselt. Kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse.

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para31