iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 56194

Küsimus

Ostja broneerib vara ja tasub tagatisraha. Broneerimislepingus on kokkulepitud, et kui ostja loobub ilma olulise põhjuseta, siis jääb raha vahendajale. Lepingus ei ole fikseeritud, et sellisel juhul on tegemist leppetrahviga. Ostja on nõus, et see raha jääb vahendajale aga kas see on vahendaja jaoks käive, mis sisaldab ka käibemaksu või on see ikkagi leppetrahv ja käibemaks ei sisaldu, olgugi et me lepingus seda selgesõnaliselt pole fikseerinud, et see on siis leppetrahv.

Vastus - 27.07.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie küsimusega analoogsele küsimusele on EML kodulehel vastatud, vt siit: https://maksumaksjad.ee/maksuinfo/maksukusimused/2841/

Kui lepingus ei ole seda sõnaselgelt leppetrahvina nimetatud, siis tuleb vastavat lepingu täitmise tagamise instrumenti reguleerivaid lepingupunkte võlaõigusseaduse sätete valguses analüüsida. Teie kirjeldus viitab, et pigem on tõesti tegemist leppetrahviga.

Leppetrahv käivet ei tekita ning ettemaksu osas esitatakse jooksvalt kreeditarve koos leppetrahvinõudega, tasumise tingimus on tasaarvestus.

Kreeditarve esitatakse siis, kui laekumisel on broneerinigutasult käibemaksu arvestatud.

Täpsema vastuse andmiseks on oluline teada ka müüja ja vahendaja vahelisi kokkuleppeid.