iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2841

Küsimus

Ostja tegi müüjale ettemaksu ja müüja tasus sellelt riigile käibemaksu. Hiljem ostja loobus kauba ostust, pooltevahelises lepingus lepiti enne tehingu algust kokku, et kui üks poolt loobub tehingust, tasub ta teisele poolele leppetrahvi. Kuna nüüd ostja loobus tehingust jäi ettelaekunud summa müüjale leppetrahvi katteks. Kas toimime õigesti kui krediteerime ettemaksu arve, miinustame käibemaksu (st küsime käibemaksu tagasi) ja esitame ostjale leppetrahvi arve? Leppetrahv on ilma käibemaksuta.

Vastus - 12.01.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, toimetate õigesti. Tasaarvestus leppetrahviga on samaväärne „ettemakse tagastamisega“ KMS § 29 lg 8 mõttes.

Selles asjas on olemas Euroopa Kohtu praktika. Kui algselt toimub tasumine tarne eest, siis tekib käive, kuid hiljem, kui tarne ära langeb, langeb ära ka maksustamise alus ning arvet krediteeritakse jooksvalt. Kuna leppetrahv tõepoolest käivet ei tekita, siis selle nõude/arve osas käibemaksukohustust ka ei teki.

Vt kohtupraktikat: C-277/05: