iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 55

Küsimus

Probleem käibemaksu kohuslaseks registreerimisega. Ettevõtte ei ole käibemaksukohuslane. Tegeleb kinnisvara arendusega. Kuluarvetelt käibemaksu maha ei arva. Maksuameti konsultandi vastusest telefoni teel selgub, et kui nad tulevikus esimese arve esitavad, mis ületab 250000 eeki, siis see müük on igal juhul käibemasuga, vaatamata sellele, et käibemaksu kohuslaseks registreerumine toimub 3 päeva jooksul peale tehingut. Kui Maksuamet on ettevõtte käibemaksukohuslasena arvele võtnud, esitab ta ostjale uue arve, millel toob ära käibemaksu summa ja ka siis pidi ettevõttel olema õigus ka sisendkäibemaksu maha arvata kaupade soetuselt aga mitte teenustelt. Ka pole siin tegemist Maksuameti isetegevusega?

Vastus - 17.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksuameti jutt on põhimõtteliselt õige. Käibemaksuga maksustatakse ka see tehing, millega te ületate nõutava 250 000 kroonise piirmäära.
Registreerimisotsus tehakse ja vajaliku registrikoodi saate te tõesti kolme päeva jooksul, kuid teid registreeritakse registreerimiskohustuse tekkimise päeva seisuga (vt KMS § 19 lg 1 ja 20 lg 3). Seega "registreerimise päev" KMS § 3 lg 3 ja § 24 tähenduses on registreerimiskohustuse tekkimise päev ehk piirmäära ületava tehingu tegemise päev. Enne 01.05.2004 kehtinud käibemaksuseaduses oli maksukohustuse tekkimine seotud registreerimisotsuse tegemise päevaga.

Sisendkäibemaksu saate te maha arvata kaupadelt või teenustelt, mis on soetatud või saadud enne teie registreerimiskohustuse tekkimise päeva. Soetamise hetk määratakse KMS § 11 kohaselt. Enne registreerimiskohustuse tekkimist soetatud kaupadelt saab sisendkäibemaksu maha arvata KMS § 29 lg-s 5 sätestatud korras, kuid enne registreerimiskohustust saadud teenustelt te tõepoolest käibemaksu maha arvata ei saa. Kui teil on teada, et tulevikus
250 000 kroonine käive täitub, soovitame kasutada vabatahtliku
registreerimise võimalust enne suuremate kulutuste tegemist.