iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 54746

Küsimus

Tere!
Eesti ettevõte (KM-kohustuslane) soovib pakkuda Norra ettevõttele kujundamisteenust (näiteks trükiste ja logode kujundamine). Töö tehakse valmis Eestis ja edastatakse failina e-posti teel. Kas selline teenus liigitub tavalise teenuse ekspordi alla ja maksustatakse 0% käibemaksuga? Kas deklareeritakse VD-l?

Vastus - 29.12.2020

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on teenusega, mis maksustatakse üldiste teenuse käibe tekkimise koha reeglite järgi.

KMS § 10 lg 4 p 9 kohaselt ei ole käibe tekkimise koht Eesti, kui „osutatakse käesoleva lõike punktides 1–8 ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata juhtudel teenust Eestis oleva asukoha või püsiva tegevuskoha kaudu teises liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isikule või ettevõtlusega tegelevale ühendusevälise riigi isikule.“

KMS § 15 lg 4 p 1 kohaselt on sellisel juhul maksumäär 0%. See deklareeritakse ainult KMD vormil real 3. VD vormil seda ei deklareerita, sest Norra ei ole EL liikmesriik. VD vormi on ühendusesisese käibe aruande vorm.