Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 547

Küsimus

Kas põllumaad rendile andes võib maamaksu deklareerimisel renditulust maha arvata ?

Vastus - 23.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ainult füüsilisest isikust ettevõtja saab renditulust kulutusi maha arvata. See põhimõte tuleb tulumaksuseaduse § 14 lõikest 5. Teil oleks edaspidi võimalik kokku leppida, et maamaksu tasub rentnik ise, mitte rendileandja.