iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 547

Küsimus

Kas põllumaad rendile andes võib maamaksu deklareerimisel renditulust maha arvata ?

Vastus - 23.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ainult füüsilisest isikust ettevõtja saab renditulust kulutusi maha arvata. See põhimõte tuleb tulumaksuseaduse § 14 lõikest 5. Teil oleks edaspidi võimalik kokku leppida, et maamaksu tasub rentnik ise, mitte rendileandja.