Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 53

Küsimus

Äriühingu põhitegevuseks on ehitusmaterjalide müük. Ostame hankijalt esmaabi pakendeid käibemaksuga 5%.
Mis käibemaksu % võime panna arvele toote müügi puhul kas 5% või 18%?

Vastus - 17.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksumäärad ei olene asjaolust, kas toodet müüakse põhitegevuse või kõrvaltegevuse raames. 5%-ne käibemaksumäär on sätestatud teatud kaubagruppidele. Juhul kui äriühing müüb kaupa, mille käibemaksumäär on KMS § 15 lg 2 kohaselt 5%, lisatakse kaubale ka 5% käibemaks. Seega esmaabipakkide võõrandamisel lisate kaubale käibemaksu 5% määras. Kui võõrandate esmaabipakid koos teiste kaubagruppidega, tuleb 5% käibemaksumäär eraldi arvel välja tuua (KMS § 37 lg 7 p 9).