iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 520

Küsimus

Eraisik annab firmale laenu intressiga. Kas intresside tasumine toob firmale maksukohustuse?

Vastus - 27.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui residendist füüsilisele isikule makstakse intressi ning maksja ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi krediidiasutus, siis on intress füüsilise isiku maksustatavaks tuluks ning sellelt tuleb maksmisel tulumaks kinni pidada (vt TuMS § 17 lg 1, § 41 p 4).
Sama oleks ka seotud füüsilisele isikule (ka turuväärtusest kõrgemat) intressi makstes, TuMS § 50 lg 4 ei kohalduks, sest see tekitaks topeltmaksustamise. Kui rakenduvad §-d 48-53, siis välistab § 12 lg 2 tulude maksustamise füüsilise isiku tuluna. Seega peetakse üksnes TuMS § 17 lg 1 alusel intressidelt tulumaks kinni.