iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 51

Küsimus

Meie firma teostab allhanke teenust Taanis ja Rootsis olevatele firmadele. Müügikäive nendele firmadele on 0 määraga (6.direkt.art.21).
Elektroonilised komponendid toimetatakse Eestisse ja siin toimub nende kokkupanek.
Kuidas peaksime tõestama, et meie poolt toodetud kaup läheb ühest liikmesriigist teise ja on 0 määraga?
Kas piisav tõestus pole juba see, et müügiarvete eest tasutakse meile alati pangakontole?

Vastus - 16.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Nullmäära rakendamise alus tuleneb KMS § 10 lg 5 p 8. KMS § 15 lg 5 sätestab, et nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatava teenuse osutamist tõendatakse teenuse osutamise kohta sõlmitud lepinguga, tellimiskirjaga, arvega või teenuse osutamist tõendava muu dokumendiga. Maksuhalduril on õigus nõuda teenuse osutamist tõendavaid lisadokumente. Kui maksuhalduril ei teki kahtlust kauba liikumise kohta, siis piisab arvest ja selle maksmise faktist. Eeldatavasti on teil ka olemas veo- või saatedokumendid kauba liikumise kohta.