Järgmine koolitus: 30.09.2020 - Tallinn - Maksukonverents 2020 (välja müüdud) Vaata ajakava

483

Küsimus

Soome kodanik omab Eestis äripinda. Nüüd soovib ta seda müüa, kas see kuulub maksustamisele ja missuguse määraga ning millal ta seda peab deklareerima ja maksma?

Vastus - 09.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mitteresidendi puhul on Eestis maksustatavaks tuluks Eestis asuva kinnisasja müügist saadav tulu (TuMS § 29 lg 4 p 1). Maksustatakse kasu, ehk siis soetusmaksumuse ja müügihinna vahe (vt TuMS § 37-38). Tuludeklaratsioon (vorm V1, vt https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=12776018) esitatakse kuu aja jooksul pärast kasu saamist. Tulumaks tuleb tasuda kolme kuu jooksul pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva Maksu- ja Tolliameti pangakontole. NB! Erinevalt residendist füüsilisest isikust mitteresidendile maksuteadet ei väljastata.
Maksumäär on sel aastal 22%, maksuleping madalamat maksumäära ette ei näe.