iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 483

Küsimus

Soome kodanik omab Eestis äripinda. Nüüd soovib ta seda müüa, kas see kuulub maksustamisele ja missuguse määraga ning millal ta seda peab deklareerima ja maksma?

Vastus - 09.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mitteresidendi puhul on Eestis maksustatavaks tuluks Eestis asuva kinnisasja müügist saadav tulu (TuMS § 29 lg 4 p 1). Maksustatakse kasu, ehk siis soetusmaksumuse ja müügihinna vahe (vt TuMS § 37-38). Tuludeklaratsioon (vorm V1, vt https://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=12776018) esitatakse kuu aja jooksul pärast kasu saamist. Tulumaks tuleb tasuda kolme kuu jooksul pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva Maksu- ja Tolliameti pangakontole. NB! Erinevalt residendist füüsilisest isikust mitteresidendile maksuteadet ei väljastata.
Maksumäär on sel aastal 22%, maksuleping madalamat maksumäära ette ei näe.