iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 48

Küsimus

Ettevõte A ehitab korterelamut, mis valmib 2006 aastal. Ettevõte A müüb korteri ettevõttele B, lisades käibemaksu kuna korterelamut ehitades küsiti sisendkäibemaks tagasi.
Kas ettevõte B võib ostes korterit sisendkäibemaksu tagasi küsida?
Kui ettevõte B müüb korteri edasi, kas peab lisama käibemaksu?

Vastus - 13.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ettevõtluse tarbeks ostetud korteri sisendkäibemaksu võib maha arvata, lähtudes selle maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositavast osatähtsusest.
Sisendkäibemaksu korrigeeritakse vastavalt kinnisvara tegelikule maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele 10 kalendriaasta jooksul (KMS § 32 lg 4).

Kui korter müüakse edasi enne esmast kasutusele võttu, tuleb lisada käibemaks, kui aga peale esmast kasutuselevõttu, siis on tegemist maksuvaba käibega(KMS § 16 lg 2 p3).