iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 47

Küsimus

Kui ettevõte ostab televiisori kontorisse töötajate puhkepauside sisustamiseks, kas tegemist on erisoodustusega? Kuidas käituda ajalehtede tellimisega, kas 100% firma kuludesse ja mingit erisoodustust ei tule?

Vastus - 13.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksustamisel peab arvestama, et üksnes soetatava „artikli“ järgi maksukohustuse „tuletamine“ ei anna alati päris õiglaseid tulemusi. Maksustamisel peab arvestama proportsionaalsuse põhimõttega (põhiseaduse § 11) ? juhul, kui maksu arvutamise ning arvestamise kulud on suuremad kui võimalik maksukohustus ise, siis oleks selline maksukohustus ebaõiglane ja vastuolus põhiseadusega (vt ka maksukorralduse seaduse §10 lg 3).
Lisaks peab maksustamisel alati arvestama ka n-ö äris tavapäraste kulutustega ? maksustamine ei saa toimuda väljakujunenud tavasid ignoreerides. Selline „puhas maksuõigus“, mis elu ignoreerib, ei ole õiglane.
Kontorisse ajalehtede soetamisel kantud kulud on ettevõtlusega seotud ning lehe lugemisest ei teki erisoodustust. Samuti ei ole erisoodustus see, kui töötaja vaatab tööarvutist ajalehe veebikeskkonnas päevauudiseid. Samuti ei muutu selle tõttu arvuti soetamine veel osaliselt ettevõtlusega mitteseotuks. Ka televiisori soetamisel tööandja poolt ei ole tegemist erisoodustusega, kui töötaja ei saa aparaati endale.
Loodetavasti loobub maksuhaldur ka tualettpaberi ning joogivee maksustamise teema käsitlemisest ning seab prioriteedid paika.