iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 468

Küsimus

Käibemaks maha arvatud tasutud firma X ettemaksuarve alusel. Hiljem sama asi vormistatud kapitalirendina SEB Ühisliisingu kaudu. Ettemaks SEB Ühisliisingu poolt arvatud esimese ja teise liisingarve tasaarveldamiseks. Kuna tasaarveldatav summa sisaldas käibemaksu, kuid käibemaksu tasumine liisinglepingu järgi ajatatud siis jäi SEB Ühisliisingu järgi km.lepingule ja kajastati ka teisel arvel ettemaksuna.
Kas hilisem liisinglepingu sõlmimine ja km.ajatamine ei muuda kehtetuks ettemaksu arve alusel tasutud ja maha arvatud käibemaksu?

Vastus - 13.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei. See, kui pika perioodi jooksul te tasute käibemaksu liisingfirmale, ei mõjuta sisendkäibemaksu mahaarvamist. Te saate maha arvata kogu liisitud kauba väärtusele vastava käibemaksu – ettemaksu osa ettemaksuarve alusel ja ülejäänud Ühisliisingu arve alusel. Te peate liisingult saama arve kogu liisingueseme kohta, mis sisaldaks ka kogu käibemaksu. See ühekordne arve on Teil vajalik sisendkäibemaksu mahaarvamiseks, tasumine toimub teil vastavalt maksegraafikule ja igakuistele arvetele.