iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 462

Küsimus

Kuidas lihtsamini ja kiiremini saaks käibemaksukohustuslaseks .See tee, kuidas see hetkel on, on küll väga pikk ja ebamugav, kuidas sind peeditakse maksuametis, küsitakse lepinguid aga ega tulevased kliendid ei hakka mingit lepingut enne tegema, kui ma juba olen käibemaksukohustuslane. Lahendus, et kannan niisama väikse kattega omale see 250 000 arvele ja müün mingi asja maha ja ongi künnis ületatud.

Vastus - 23.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 20 lg 2 kohaselt võib isik esitada maksuhaldurile avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks ka siis, kui tal ei ole registreerimiskohustust veel tekkinud. KMS § 20 lg 4 kohaselt registreerib maksuhaldur KMS § 20 lõike 2 alusel esitatud avalduse põhjal isiku maksukohustuslasena asjakohase avalduse saamisest alates kolme tööpäeva jooksul kas avalduse saamise päeva või avaldaja soovil hilisema kuupäeva seisuga.
KMS § 20 lg 4.1 kohaselt peab isik registreerimiseks tõendama, et ta tegeleb ettevõtlusega Eestis või alustab Eestis ettevõtlust. Kui isiku ettevõtlusega tegelemine või ettevõtluse alustamine ei ole piisavalt tõendatud, on maksuhalduril õigus nõuda isikult lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Maksuhaldur otsustab registreerimise tõendite saamisest alates kolme tööpäeva jooksul. Maksuhaldur jätab isiku registreerimata, kui isik ei tegele ettevõtlusega või ei alusta ettevõtlust.
Seadus seega võimaldab maksuhalduril kontrollida isiku kavatsusi ning juhul, kui ta ei ole veendunud, et isikul on plaanis ka tegelikult ettevõtlusega tegelema hakata või, et ta tegeleb ettevõtlusega, siis jätta isik registreerimata. EML-ile teadaolevalt on tõesti esinenud juhtum, kus avalduse vastuvõtnud isik jättis pahatahtlikult avalduse rahuldamata ja isiku registreerimata, kuid see on loodetavasti erand. Kui Teil tekib maksuhalduri poolt subjektiivne takistus käibemaksukohustuslasena registreerimisel, siis EML osutab oma liikmetele vajadusel tasuta abi.