iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 455

Küsimus

Eesti firma saatis Läti firmale tasuta kaubanäidised kullerfirmaga. Kullerfirma esitas Eesti firmale veoteenuse arve, käibemaksuga. Eesti firmal on Läti firmaga kokkulepe, et nad hüvitavad näidiste saatekulu. Kas Eesti firma esitab Läti firmale arve 0% või 18% käibemaksuga või on tegemist kulude hüvitamisega? Kas Eesti firma võib kullerfirma arvelt käibemaksu tagasi arvestada?

Vastus - 22.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kullerteenuse osutaja poolt esitataval arvel peabki olema käibemaks 18%, sest teenuse saaja on Eesti käibemaksukohustuslane ja veoteenuse alguse koht on Eesti. Põhimõte tuleneb ühise käibemaksusüsteemi direktiivi 2006/112/EÜ artikli 47 esimesest lausest. Viidatud sätte kohaselt on ühendusesisese kaubaveoteenuse osutamise kohaks veo lähtekoht. Kui aga teenuse saaja oleks registreeritud muus liikmesriigis käibemaksukohustuslasena kui veo alguskoha riigis, siis oleks teenuse osutamise kohaks teenuse saaja käibemaksukohustuslasena registreerinud riik (art 47 teine lause). Käibemaksuseaduses on sama põhimõte kirjas § 10 lg 2 p 12.
Kuna teenuse saaja müüb omakorda nüüd veoteenuse Läti käibemaksukohustuslasele edasi, siis rakendub KMS § 10 lg 5 p 7 koostoimes § 10 lg 2 p 12. Seega ei ole käibe tekkimise kohaks Eesti ning arvele läheb 0% käibemaks (KMS § 15 lg 4 p 1).
Kuna Teile osutatud teenus müüakse edasi Läti isikule ning vastav käive on maksustatav, siis üldjuhul saab sisseostetud teenuselt tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu ka maha arvata.