iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 445

Küsimus

Kui vanaduspensionil olev isik müüb mingit kaupa, kas tal tuleb sellelt ka tulumaksu maksta?

Vastus - 18.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See, et isik on vanaduspensionär, ei ole oluline. Tulumaksuga ei maksustata isiklikus tarbimises oleva vallasasja müüki. Muul juhul maksustatakse aga tulumaksuga kasu, mida füüsiline isik saab vara võõrandamisest (TuMS § 15 lg 1). Kasu on soetamismaksumuse ja müügihinna vahe (vt täpsemalt TuMS § 37, soetamismaksumuse kohta § 38). Küll aga on igal inimesel aastas ette nähtud 24 000 krooni maksuvaba tulu – seega kui isik tööl ei käi ja maksuvaba tulu on tal kasutamata, siis kuni 24 000 krooni eest aastas kaupa müües tulumaksukohustust ei teki, aga selle rakendamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon ja kauba müügitulud siiski kirja panna, v.a kui tulu ei ületa maksuvaba piirmäära. Pensionäril on täiendavalt ka pension kuni 36000 krooni ulatuses maksuvaba ( vt täpsemalt TuMS § 23.2).