Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 444

Küsimus

Eesti AS soovib maksta dividende 25% osalusega mitteresidendist juriidilisele isikule. Kas tulumaksu peab tasuma? Missugused maksudeklaratsiooni vormid tuleb täita ja kas on vajalik esitada ka mitteresidendi residentsustõend?

Vastus - 21.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 50 lg 1 kohaselt maksab residendist äriühing tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis. Maksumäär on 2007. a 22/78.
Lisaks tasuks tähelepanu pöörata ka TuMS § 50 lg 1.1 ning § 54 lg 5, kus on sätestatud maksuvabastused ja mahaarvamised.
Kuna mitteresidendist juriidilise isiku osalus dividende maksvas äriühingus on üle 15%, siis TuMS § 29 lg 8 sätestatud mitteresidendi tulumaksukohustus ei rakendu. Arvestades, et residentsustõendi esitamine on vajalik selleks, et kohaldada maksulepingut, kuid praegusel juhul TuMS § 29 lg 8 ei rakendu niikuinii, siis tõendit esitama ei pea (vt TuMS § 43 lg 2).
Maksuhaldurile tuleb esitada vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised“ ning vorm INF 1 „Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon“.