iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 440

Küsimus

1. Ettevõte osutab Soomes ehitusteenust Soome km-kohustuslastele, püsiv tegevuskoht puudub, aga käive on üle 8500 eur. Kas arve esitatakse Soome või ettevõtte asukohamaa seaduste kohaselt, so kas 0% või 22%?

2. Juhatuse soomlasest liige, kelle püsiv elukoht on Eestis ja kes on arvel Eesti rahvastikuregistris, käib pidevalt Soome vahet (hangib kliente, kohapealseid töötajaid jm selline). Talle makstakse sõidupiletid kinni + päevaraha, majutuskulusid mitte. Kas maksuamet võib seda mingil moel tõlgendada "sõiduks elukohta", mistõttu võiks lisanduda erisoodustus?

Vastus - 20.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Kinnisasjaga seotud teenuse käibe tekkimise kohaks on kinnisasja asukohariik. Seega KMS § 10 lg 5 p 1 ning § 15 lg 4 p 1 kohaselt maksustatakse teenust 0% maksumääraga. Kuna teenuse saaja on Soome käibemaksukohustuslane ning teenuse osutajal ei ole püsivat tegevuskohta Soomes tekkinud Teie kinnitusel, siis teostab teenuse saaja ise maksukohustuse täitmise pöördmaksustamise teel ning Teie Soomes veel registreerima ei pea. Vt täpsemaid juhiseid Soome maksuameti veebilehelt: http://www.vero.fi
2. Töölähetuse määrus loeb juhatuse liikme töö tegemise kohaks seda kohta, kus ta harilikult oma ametiülesandeid täidab, seega Eesti (vt § 2: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241). Seega sõit Soome võib olla lähetus ning hüvitada saab kõik kähetuskulud.