Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 438

Küsimus

Kui osta firmale (transpordifirma) sõiduauto, kas saab käibemaksu tagasi?

Vastus - 10.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, siis üldjuhul saab.
KMS § 29 lg 4 sätestab ka erinormi, mille kohaselt sõiduauto, selle tarbeks soetatud mootorikütuse ja sõiduautoga otseselt seotud kulude sisendkäibemaks arvatakse maha, sõltumata selle ettevõtluses kasutamise osatähtsusest, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja puhul.
Nimetatud norm ei rakendu üksnes siis, kui sõiduautot üldse ettevõtluses ei kasutata. Mõte on selles, et selle asemel, et piirata sisendmaksu mahaarvamist sõltuvalt ettevõtluses kasutamise osatähtsusest, maksustatakse etetvõtlusvälist kasutamist KMS § 4 lg 1 p 2 alusel omatarbena (vt mõistet KMS § 2 lg 6).
Arvestama peab ka KMS §-s 32 sätestatud sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise reeglitega, kui maksukohustuslasel on ka maksuvaba väljundkäivet.