iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 436

Küsimus

Vastavalt TuMS § 13 lg 3 p 7 saab tööandja maksta toetust lapse sünni puhul oma töötajale, max 10000.-. Kui selline soov on tekkinud, siis on ju õige, et tulumaksu nimetatud summalt tasuma (ka kinnipidama) ei pea. Kuid kuidas on sots.maksuga? Kui sots.maks tuleb tasuda, siis ka TKM ja KPM. Ja kas nimetatud toetus kuulub deklareerimisele vormil TSD lisa 1?

Vastus - 08.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tööandja poolt TuMS § 13 lg 3 p 7 alusel makstav sünnitustoetus on tõepoolest üksnes tulumaksuvaba, kuid seda maksustatakse nii sotsiaalmaksuga kui ka töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksega. Tegemist on palgatuluga (süstemaatiliselt asub TuMS §-s 13, mis sätestab palgatulu maksustamise alused), seega deklareeritakse see nagu ka piirmäära ületav osa palgatuluna.
Alates 01.01.2007 kehtib uus, laiem sõnastus, mis võimaldab ükskõik kummale või mõlemale vanemale tööandjal tulumaksuvabalt palgalisa eraldada. Varasem redaktsioon sätestas tulumaksuvabastuse üksnes emale makstava toetuse osas, kuigi maksuhaldur tõlgendas seda laiendavalt.
Väljamakse deklareeritakse TSD lisas 1 koodiga 01 (st summa lisada palgale) ja tulumaksu arvutamisel võetake arvesse maksuvaba osa. Muud maksud arvutatakse üldises korras.
Vt ka http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=168