iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 435

Küsimus

Kas garaaži müügist saadud tulu kuulub makustamisele tulumaksuga? Garaaž on olnud isiklikus tarbimises üle kahe aasta.

Vastus - 08.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui vallasasjade võõrandamine on alati maksuvaba siis, kui need on olnud füüsilise isiku eratarbimises, siis kinnisasjade puhul on maksuvabastus defineeritud eluruumi elamiseks kasutamise kaudu. Seadusandja on unustanud, et lisaks eluruumidele kasutatakse isiklikuks tarbimiseks ka muid ruume ja ehitisi. Seega sõna-sõnalt sellist alust, mis vabastaks garaazi võõrandamisest saadud kasu tulumaksust, ei ole (kui ei rakendu just nt TuMS § 15 lg 4 p 2 ning tegu on omandireformi käigus tagastatud varaga vms). Teie nimetatud 2 aasta kriteerium on kasutusel üksnes suvila ja aiamaja maksuvabastuste juures.

EML on seisukohal, et tulumaksuseaduse sõnastus on liiga jäik ja see
põhjustab maksumaksjate ebavõrdset kohtlemist. Näiteks kui garaaz oleks maja või ridaelamuboksi juures ja müüdaks koos eluruumiga, oleks tulu maksuvaba.
Sellepärast on EML arevamusel, et tulumaksuseadust tuleb laiendavalt
tõlgendada ning lubada isiklikus kasutuses oleva garaazi puhul samuti
rakendada maksuvabastust. Vajadusel oleme nõus oma liikmeid vaidluse korral kohtus esindama.