Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 414

Küsimus

Kui juhatuse liige töötasu ei saa, kas on lubatud temaga seotud kuludelt sisendkäibemaks maha arvestada (telefoni arved). Kui juhatuse liige teeb ametiautoga ametisõite (ettevõtlusega seotud), siis küttekulult sisendkäibemaks.

Vastus - 05.12.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sisendkäibemaksu mahaarvamine ei sõltu sellest, kas juhatuse liige oma kohustuste täitmise eest tasu saab või mitte. Oluline on see, et kaup või teenus oleks käibemaksukohustuslase ettevõtluses kasutatav ning arve oleks esitatud selle käibemaksukohustuslase nimele (vt ka lihtsustatud arveid KMS § 37 lg-d 9-11).
Vt põhimõtete kohta ka Riigikohtu praktikat: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-50-99